جز از رنگ ارغواني تند ...

هر چيزي خاموش تر ازآفتابي می بود که بي صدا مي رود      مي آيد      ومن به عنکبوتي سمج شبيه اش مي کنم       همه چيز خالي تر از حبابي که در ته دريا ـ در تلاشي نفس گير ـ مي ترکد      همه چيز زيباتر از زيبايی      جز از دست هايي که دوست داشته ام      جز از چشم هايي که دوست داشته ام         ...     

 

/ 0 نظر / 3 بازدید